ภาพรวมธุรกิจ

MORE RETURN

ด้านสาธารณูปโภค

การผลิดและจำหน่ายน้ำประปา และงานวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ดและบริเวณพื้นที่โดยรอบในอำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ

  •  บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด
  • บริษัท ปลวกแดง จำกัด
  • บริษัท เค วอเตอร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริษัท มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน จำกัด บริษัทย่อย
โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนในการบริหารงานคอนเสิร์ต และทางบริษัท มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน จำกัด ได้จัดหาผู้ร่วมทุนเพื่อการดำเนินการจัดคอนเสิร์ต Rolling Lound ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566